اختلالات رفتاری (دفتر 29 پرسش ها و پاسخ ها)

29-Ekhtelalateraftari.jpgسرشناسه: بشيرى، ابوالقاسم، 1340 -
عنوان و نام پديدآور: اختلالات رفتارى / مولف: ابوالقاسم بشيرى ؛ تنظيم و نظارت نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ.
مشخصات نشر: قم: دفتر نشر معارف، 1387.
مشخصات ظاهرى: 240 ص
فروست: پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى ؛ دفتر بيست و نهم (مشاوره و روانشناسى ؛ 3)
شابك: 000/62 ريال. 1-122-531-964-978
يادداشت: كتابنامه: ص [235] - 238.
موضوع: رفتار - تغيير و تعديل ـ خودراهبرى.
موضوع: راه و رسم زندگى (اسلام)-- پرسش ها و پاسخ ها.
موضوع: خودسازى (اسلام) -- پرسش ها و پاسخ ها.
شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ.
شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف.
رده بندى كنگره:1387 3الف5ب/637
BFرده بندى ديويى: 1/158
شماره كتابشناسى ملى: 1577419
پرسش ها و پاسخ ها: دفتر بيست و نهم - اختلالات رفتارى
تنظيم و نظارت: ••• نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها
معاونت مطالعات راهبردى - اداره مشاوره و پاسخ
تايپ و صفحه آرايى: ••• طالب بخشايش
ناشر: ••• دفتر نشر معارف
مقدمه

مقدمه

«پرسش گرى» از آغاز آفرينش انسان، رخ نمايى كرده، بر بال سبز خود، فرشتگان را فرانشانده، بر برگ زرد خود، شيطان را فرونشانده و در اين ميان، مقام آدميت را نشان داده است. آفتاب كوفه چه زيبا فرموده است:

«مَن اَحسَنَ السؤال عَلِمَ» و «من عَلِمَ اَحسَنَ السؤال».

هم سؤال از علم خيزد هم جواب
همچنان كه خار و گُل از خاك و آب

آرى، هر كه سؤال هايش آسمانى است، دانش و بينش، پاسخش خواهد بود. پويايى و پايايى «جامعه» و «فرهنگ»، در گرو پرسش هاى حقيقت طلبانه و پاسخ هاى خِردورزانه است.

از افتخارات ايران اسلامى، آن است كه از سويى، سرشار از جوانانى پاك دل، كمال خواه و پرسش گر مى باشد و از ديگر سوى، از مكتبى غنى برخوردار است كه معارف بلند آن، گوارا نوش دل هاى عطشناك پرسش گر و دانش جوست.

اداره مشاوره و پاسخ معاونت مطالعات راهبردى نهاد، محفل انسى فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش ها را به «زمين اجابت» پذيرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانيم سنگ صبور جوانان انديشمند و بالنده ايران پرگهرمان باشيم، به خود خواهيم باليد.

شايان ذكر است در راستاى ترويج فرهنگ دينى، اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، تاكنون بيش از دويست هزار پرسش دانشجويى را در موضوعات مختلف انديشه دينى، مشاوره، احكام و... پاسخ داده است.

اين اداره داراى گروه هاى علمى و تخصصى، به شرح زير است:

ـ قرآن و حديث؛

ـ احكام؛

ـ فلسفه، كلام و دين پژوهى؛

ـ حقوق و فلسفه احكام؛

ـ اخلاق و عرفان؛

ـ تربيتى و روان شناسى؛

ـ انديشه سياسى؛

ـ فرهنگى و اجتماعى؛

ـ تاريخ و سيره؛

ـ اديان و مذاهب.

آن چه پيش رو داريد، مهمترين سؤالات پيرامون مشكلات رفتارى و روانى است كه توسط پژوهشگر ارجمند، حجه الاسلام والمسلمين ابوالقاسم بشيرى(زيدعزّه) پاسخ دهى و بازپژوهى شده است. براى ايشان دوام عزت و سلامتى مسئلت داريم.

بر آنيم با توفيق خداوند، به تدريج ادامه اين مجموعه را تقديم شما خوبان كنيم. پيشنهادها و انتقادهاى سازنده شما، راهنماى ما در ارائه شايسته و پربارِ مجموعه هايى از اين دست خواهد بود.

در پايان از تلاش هاى مخلصانه مؤلف محترم و مجموعه همكاران اداره مشاوره و پاسخ، به خصوص حجج اسلام محمدرضا احمدى و صالح قنادى(زيدعزّهما) كه در بازخوانى و آماده سازى اين اثر تلاش كرده اند، تشكر و قدردانى مى شود و دوام توفيقات اين عزيزان را در جهت خدمت بيشتر به مكتب اهل بيت عليهم السلام و ارتقاء فرهنگ دينى جامعه - به ويژه دانشگاهيان - از خداوند متعال مسئلت داريم.

اللّه ولى التوفيق

معاونت مطالعات راهبردى نهاد