بهداشت خواب

رعايت نكات زير نقش بسيار مؤثرى در بهداشت خواب دارد و موجب مى شود هم راحت تر بخوابيد و هم از خواب خود لذت بيشترى ببريد. علاوه بر اين انرژى هايى كه در اثر تلاش روزانه از دست داده ايد، دوباره ترميم كنيد.
1. هر روز در وقت معيّنى از خواب بيدار شويد، توصيه مى شود شب ها، زودتر بخوابيد تا صبح ها زودتر و راحت تر از خواب بيدار شويد و چرخه خواب خود را به هم نزنيد.
2. در ساعات معيّنى غذا بخوريد؛ قبل از خواب از خوردن غذاى سنگين خوددارى كنيد.
3. از خوابيدن در روز اجتناب كنيد و بيشتر شب ها بخوابيد؛ مگر خواب قيلوله (يعنى خواب قبل از ظهر كه بسيار سفارش شده و نقش مؤثرى براى انجام كارهاى نيمه دوم روز دارد).
4. شرايط خواب را براى خود راحت سازيد؛ يعنى، محيط خواب از هر گونه سر و صدا، نور و هر آلودگى ديگرى عارى باشد.
5. قبل از خواب وضو بگيريد و با ياد و نام خدا به رختخواب برويد.
6. چند دقيقه اى قبل از خواب، قرآن و دعا بخوانيد.
7. قبل از خواب مثانه و شكم خود را خالى كنيد (دستشويى برويد).
8. روش آرام سازى (مثل انبساط عضلانى تدريجى و مراقبه) استفاده كنيد.
9. هنگام خوابيدن «آيةالكرسى، قل اعوذ برب الفلق و سوره ناس» را بخوانيد.
10. براى درمان كابوس، لازم است به روان پزشك مراجعه كنيد، زيرا استفاده از بعضى داروها مى تواند در تنظيم ارگانيسم بدن مؤثر باشد.

نويسنده: ابوالقاسم بشيري