دختران و نیازهای پیشرو (دفتر 49 پرسش ها و پاسخ ها)

noImage_0.gifسرشناسه: حسینی، افخمالسادات، ‏‫۱۳۴۱ - ‏۱۳۹۳.‬‬‬‬‬‬
عنوان و نام پدیدآور: دختران و نیازهای پیشرو/ تدوین و تالیف افخمالسادات حسینی و گروه مؤلفان؛ [برای] نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها، معاونت آموزشی و پژوهشی- اداره مشاوره و پاسخ.
فیپا: ‬‭ 978-964-531-602-8‬‬‬‬‬‬
ردهبندی کنگره: 1393 3د5ح/230 BP
ردهبندی دیویی: ‏‫‭۲۹۷/۴۸۳ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره کتابشناسی ملی: ‭۳۵۸۷۴۴۷‬‬‬‬‬‬
تنظیم و نظارت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها
(معاونت آموزشی و پژوهشی - اداره مشاوره و پاسخ)
تدوین و تألیف: افخمالسادات حسینی و گروه مؤلفان
ناشر: دفتر نشر معارف
تایپ و صفحه آرایی: طالب بخشایش

مقـدمـه

«پرسشگرى» از آغاز آفرینش انسان، رخنمایى کرده؛ بر بال سبز خود، فرشتگان را فرانشانده، بر برگ زرد خود، شیطان را فرونشانده و در این میان، مقام آدمیت را نشان داده است. آفتاب کوفه چه زیبا فرموده است:
«مَن اَحسَنَ السؤال عَلِمَ» و «من عَلِمَ اَحسَنَ السؤال».
هم سؤال از علم خیزد هم جواب همچنان که خار و گُل از خاک و آب
آری! هر که سؤالهایش آسمانی است، دانش و بینش پاسخش خواهد بود. پویایی و پایایی «جامعه» و «فرهنگ»، در گرو پرسشهای حقیقتطلبانه و پاسخهای خِردورزانه است.
از افتخارات ایران اسلامی، آن است که از سویی، سرشار از جوانانی پاک دل، کمال‏خواه و پرسش‏گر می‏باشد و از دیگر سوی، از مکتبی غنی برخوردار است که معارف بلند آن، گوارا نوش دل‏های عطشناک پرسش‏گر و دانش‏جوست.
اداره مشاوره و پاسخ معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها، محفل انسی فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش‏ها را به «زمین اجابت» پذیرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانیم سنگ صبور جوانان اندیشمند و بالنده ایران پرگهرمان باشیم، به خود خواهیم بالید.
شایان ذکر است در راستای ترویج فرهنگ دینی، اداره مشاوره و پاسخ نهاد، تاکنون بیش از سیصد هزار پرسش دانشجویی را در موضوعات مختلف اندیشه دینی و مشاوره‏ای پاسخ داده است.
این اداره دارای گروه‏های علمی و تخصصی، به شرح زیر است:
- قرآن و حدیث؛ - تربیتی و روان‏شناسی؛
- احـکـام؛ - اندیشه سیاسی؛
- فلسفه، کلام و دین پژوهی؛ - فرهنگی و اجتماعی؛
- حقوق و فلسفه احکام؛ - تاریخ و سیره؛
- اخلاق و عرفان؛ - ادیان و مذاهب.
آن‏چه پیش‏رو دارید، بخشی از مهم‏ترین پرسش‏های پیرامون دختران و نیازهای پیش‏رو می‏باشد که با همکاری گروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و اداره مشاوره و پاسخ نهاد رهبری در دانشگاه‏ها، آماده گردیده است و از سوی‏ استادان محترم و مشاوران باتجربه خانم‏ها: افخم‏السادات حسینی، مرضیه شعربافچی، اکرم میناوند، عصمت سپهری، زیبا جهازی، فهیمه محلاتی، مهتاب رضاپور و حجتالاسلام علی احمدپناهی پاسخ‏دهی شده و به رشته تحریر درآمده است و توسط پژوهشگر فرهیخته آقای عباسعلی هراتیان و سرکار خانم مریم‏السادات شاهرودی ارزیابی شده است.
بر آنیم تا با توفیق خداوند، به تدریج ادامه این مجموعه را تقدیم شما خوبان کنیم. پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما، راهنمای ما در ارائه شایسته و پربارِ مجموعه‏هایی از این دست خواهد بود.
در پایان، از تلاش‏های مخلصانه مؤلفان محترم و مجموعه همکاران اداره مشاوره و پاسخ، به خصوص مسئول اداره مشاوره و پاسخ حجت‏الاسلام والمسلمین صالح قنادی و مسئول محترم گروه مطالعات زنان، سرکار خانم آیت‏اللهی که در نظارت و آماده‏سازی این اثر تلاش کرده‏اند، تشکر و قدردانی می‏شود و دوام توفیقات این عزیزان را در جهت خدمت بیشتر به مکتب اهل‏بیت و ارتقاء فرهنگ دینی جامعه - به ویژه دانشگاهیان- از خداوند متعال مسئلت داریم.

الله ولى التوفيق
معاونت آموزشى و پژوهشى نهاد