روابط پسر و دختر (دفتر 25 پرسش ها و پاسخ ها)

rggwee4t.gifسرشناسه: احمدى، محمدرضا، 1342 -
عنوان و نام پديدآور: روابط پسر و دختر / محمدرضا احمدى (با همكارى جمعى از محققان)؛ تنظيم و نظارت نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، معاونت آموزشى و پژوهشى ـ اداره مشاوره و پاسخ.
مشخصات نشر: قم: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، دفتر نشر معارف، 1386.
شابك: 3-087-531-964-978
مشخصات ظاهرى: 152 ص
فروست: مجموعه پرسش‏ها و پاسخ‏هاى دانشجويى ؛ دفتر بيست و پنجم (تربيتى و روان‏شناسى ؛ 1)
يادداشت: كتابنامه: ص [151] - 152 ؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع: اسلام - پرسش‏ها و پاسخ‏ها.
موضوع: جوانان و اسلام.
موضوع: جوانان - جنبه‏هاى اخلاقى - پرسش‏ها و پاسخ‏ها.
شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، معاونت آموزشى و پژوهشى، اداره مشاوره وپاسخ.
شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، دفتر نشر معارف.
رده بندى كنگره: 1386 9ر3الف/12 BP
رده بندى ديويى: 076 / 297
شماره كتابشناسى ملى: 1125432

مقدمه
«پرسش‏گرى» از آغاز آفرينش انسان، رخ‏نمايى كرده، بر بال سبز خود، فرشتگان را فرانشانده، بر برگ زرد خود، شيطان را فرونشانده و در اين ميان، مقام آدميت را نشان داده است. آفتاب كوفه چه زيبا فرموده است:
«مَن اَحسَنَ السؤال عَلِمَ» و «من عَلِمَ اَحسَنَ السؤال».

هم سؤال از علم خيزد هم جواب
همچنان كه خار و گُل از خاك و آب

آرى، هر كه سؤال‏هايش آسمانى است، دانش و بينش، پاسخش خواهد بود. پويايى و پايايى «جامعه» و «فرهنگ»، در گرو پرسش‏هاى حقيقت طلبانه و پاسخ‏هاى خِردورزانه است.
از افتخارات ايران اسلامى، آن است كه از سويى، سرشار از جوانانى پاك دل، كمال خواه و پرسش‏گر مى‏باشد و از ديگر سوى، از مكتبى غنى برخوردار است كه معارف بلند آن، گوارا نوش دل‏هاى عطشناك پرسش‏گر و دانش‏جوست.
اداره مشاوره و پاسخ معاونت آموزشى و پژوهشى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، محفل انسى فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش‏ها را به «زمين اجابت» پذيرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانيم سنگ صبور جوانان انديشمند و بالنده ايران پرگهرمان باشيم، به خود خواهيم باليد.
شايان ذكر است در راستاى ترويج فرهنگ دينى، اداره مشاوره و پاسخ نهاد، تاكنون بيش از چهارصد هزار پرسش دانشجويى را در موضوعات مختلف؛ انديشه دينى، مشاوره، احكام و... پاسخ داده است. اين اداره داراى گروه‏هاى علمى و تخصصى، به شرح زير است:

ـ قرآن و حديث؛
ـ احكام؛
ـ فلسفه، كلام و دين پژوهى؛
ـ حقوق و فلسفه احكام؛
ـ اخلاق و عرفان؛
ـ تربيتى و روان شناسى؛
ـ انديشه سياسى؛
ـ فرهنگى و اجتماعى؛
ـ تاريخ و سيره؛
ـ اديان و مذاهب.

آن‏چه پيش‏رو داريد، مهمترين سؤالات پيرامون روابط پسر و دختر است كه توسط مسئول گروه مشاوره، جناب حجه‏الاسلام والمسلمين محمدرضا احمدى(زيدعزّه ) پاسخ‏دهى شده و صاحبان انديشه و قلم حجج‏اسلام على زينتى و سيدابراهيم حسينى(زيدعزّهما ) در تهيه و پاسخ‏دهى بخشى از پرسش‏ها هميارى نموده‏اند و بخش احكام توسط محقق توانمند، جناب حجه‏الاسلام والمسلمين سيدمجتبى حسينى(زيدعزّه ) به رشته تحرير درآمده است.
بر آنيم تا با توفيق خداوند، به تدريج ادامه اين مجموعه را تقديم شما خوبان كنيم. پيشنهادها و انتقادهاى سازنده شما، راهنماى ما در ارائه شايسته و پربارِ مجموعه‏هايى از اين دست خواهد بود.
در پايان، از تلاش‏هاى مخلصانه مؤلفان محترم و مجموعه همكاران اداره مشاوره و پاسخ، به خصوص حجه‏الاسلام والمسلمين صالح قنادى(زيدعزّه ) كه در بازخوانى و آماده‏سازى اين اثر تلاش كرده‏اند، تشكر و قدردانى مى‏شود و دوام توفيقات اين عزيزان را در جهت خدمت بيشتر به مكتب اهل‏بيت عليهم‏السلامو ارتقاء فرهنگ دينى جامعه - به ويژه دانشگاهيان - از خداوند متعال مسئلت داريم.

اللّه‏ ولى التوفيق
معاونت آموزشى و پژوهشى نهاد