روابط دختر و پسر، زن و مرد

ارتباط با جنس مخالف

ترم اول هستم و تازه با محيط دانشگاه آشنا شده ‏ام. لطفا درباره رابطه دختر و پسر در دانشگاه و شرايط آن برايم توضيح دهيد.

شناخت همديگر

آيا ممنوع بودن ارتباط دختر و پسر موجب عدم شناخت قبل از ازدواج و سرانجام جدايى نمى ‏شود؟

بدون ترديد افرادى كه در صدد ازدواج و تشكيل زندگى مشترك هستند، بايد از يكديگر شناخت و آگاهى ‏داشته باشند و زندگى خود را بر اساس شناختى كه از يكديگر دارند، بنا كنند. در غير اين صورت، زندگى ‏اى كه بر اساس توهّم و خيالات واهى بنا گردد، فرو مى ‏ريزد. پس ما نيز همانند شما، ضرورت شناخت را قبول داريم و معتقديم: بنيان زندگى مشترك بر اساس شناخت صحيح و مطابق با واقع تشكيل مى ‏شود. طبق آموزه ‏هاى اسلامى دختر و پسر، اگر تصميم جدى بر ازدواج دارند، مى ‏توانند قبل از عقد نسبت به وضعيت ظاهرى يكديگر، آگاهى پيدا كنند و حتى طى چند جلسه گفت و گو، از خصوصيات اخلاقى و انتظارات زندگى آينده، شناخت داشته باشند.

ارتباط با جنس مخالف

ترم اول هستم و تازه با محيط دانشگاه آشنا شده ‏ام. لطفا درباره رابطه دختر و پسر در دانشگاه و شرايط آن برايم توضيح دهيد.

همان ‏گونه كه خود مى ‏دانيد، تاكنون در محيط تحصيلى، كمتر با جنس مخالف برخورد داشته ‏ايد. در مقاطع تحصيلى قبلى، با فضاى آموزشى مختلط مواجه نبوديد. زندگى آموزشى شما، فارغ از حضور جنس مخالف بود. شايد محيط دانشگاه، نخستين تجربه برخورد مستقيم شما با جنس مخالف است. بر اين اساس، بايسته است با شكل اين نوع ارتباط و پيامدهاى مثبت و منفى و راه ‏هاى كنار آمدن با اين پديده، آشنايى بيشترى پيدا كنيد. ناآشنايى مى ‏تواند موجب خسران و ضرر آموزشى گردد و به جاى بهره ‏مندى علمى و آموزشى، زيان اجتماعى، اخلاقى و حيثيتى به شما تحميل كند.

فواید رابطه با جنس مخالف !!!

لطفا فواید رابطه با جنس مخالف رو بگویید. برای تحقیق دانشگاهی می خواستم.

پرسشگر گرامي سلام،رابطه با جنس مخالف بخشی از روابط انسانی و اجتماعی است و در ابعاد گوناگون در زندگی فرد تاثیر دارد. شناخت عینی جنس مخالف، آشنا شدن با خصوصیات ویژه آن جنس، یاد گرفتن آداب برخورد با جنس مخالف و نكاتی را که باید مراعات کرد و در کل پختگی اجتماعی را برای فرد ایجاد می‌کند. برخی نیازهای روحی و روانی و عاطفی فرد در دوستی با جنس مخالف برطرف می‌شود. فرد می‌تواند اگر قصد ازدواج داشته باشد، طرف مقابل خود را بهتر بشناسد.

ماجراي دختران و پسران عاشق

روزي جواني از من پرسيد که چرا دخترها اين قدر ساده اند؟ گفتم چطور مگر؟ گفت آخر ما پول موادمان را هم از آنها مي گيريم...

حضور چندين ساله در ميان جوانان، اداره جلسات پرسش و پاسخ و ارائه مشاوره به اين قشر ارزشمند از جامعه، خاطرات تلخ و شيريني را براي من به همراه داشته است. از ميان موضوعات بسيار گوناگوني که در اين چند ساله با آن مواجه بودم بيشترين فراواني مربوط به سوالات پيرامون ارتباط با جنس مخالف بوده است و اينک بنا بر خواست دوستان اين تجربيات و مشاهدات خود را بدون به کار بردن اصطلاحات پيچيده علمي به رشته تحرير در مي آورم، باشد که مفيد واقع شود.