شرايط ازدواج

آرامش بعد ازدواج

اگر ازدواج باعث آرامش رواني است، چرا برخي متأهل ها در زندگي روي آرامش را نمي بينند؟

يکي از آثار روانشناختي ازدواج، دست يابي به آرامش دروني و امنيت اجتماعي زن و شوهر است که در سايه برقراري روابط عاطفي بسيار نزديک آنها به دست مي آيد.

ازدواج بدون شغل

يکي از خوانندگان با خواندن مقاله شيوه هاي همسريابي، سوالي مطرح کرده اند که در زير مي خوانيد: سوال: من خودم مي خواستم ازدواج کنم ولي وقتي دو دو تا چهار تا مي کنم مي بينم تا وقتي نرفتم سر کار محاله بتونم ازدواج کنم بابام مي گه از عهده مخارجش بر ميايي بسم الله! آخه من چه کار کنم.

نياز اقتصادي و داشتن شغل و درآمد از نيازهاي اساسي انسان در زندگي است، بنابراين براي مديريت زندگي مشترك و پس از ازدواج اين نياز وجود خواهد داشت و بايد به شکلي ( هر چند از طريق مساعدت والدين و...) تأمين شود، ولي براي اقدام به ازدواج نياز نيست كه حتما شغل و درآمدي داشته باشيد. به اين معني که از همان لحظه عقد، نيازي به شغل نداريد و اين نياز خود را بيشتر پس از شروع زندگي مشترک نشان مي دهد.